Pengemaskini Maklumat Bagi Calon Yang Telah Ditemu Duga Pelantikan Tetap Oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (Spp)

Sukacita dimaklumkan bahawa CALON- CALON PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) TAGGING SK, SJKT DAN SR KELUARAN JUN 2017 YANG TELAH DITEMU DUGA  OLEH SPP  boleh membuat pengemaskinian maklumat di laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di alamat berikut egraduan.moe.gov.my bermula seperti ketetapan dibawah. Aplikasi pengemaskinian maklumat ini hanya dibuka kepada calon bagi kategori di atas yang telah ditemu duga pelantikan tetap oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP). Sehubungan dengan itu, hanya calon-calon tersebut (PISMP TAGGING SK, SJKT  DAN SR KELUARAN  JUN 2017) sahaja yang dibenarkan untuk membuat pengemaskinian maklumat di aplikasi e-Graduan. SETIAP CALON DIWAJIBKAN UNTUK MEMUATNAIK SIJIL PENGAJIAN BAGI TUJUAN VERIFIKASI. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *